REKLAMACE - postup
 
Reklamaci je možno uplatnit např.:
a) mailem na adresu   prubnito@email.cz
b) telefonicky na mobil 721 320 140
c) osobně  (raději  předem domluvit, neprovozujeme kamennou prodejnu) 
 
Vhodné údaje: jméno kupujícího , č. faktury nebo objednávky, výrobek a stručný popis vady.
Uvítáme i fotku budel-li na ní závada viditelná , může to napomoci řešit situaci "na dálku" .
 
zasílací i kontaktní adresa:
     Holz Jiří
    Jungmannova 877/32
    Kuřim 
    664 34
 
V případě zaslání např. Českou poštou je ideální poslat doporučeně , kvůli
prokazatelnosti odeslání zboží a zásadnímu snížení rizika ztráty při přepravě.
Nejrozumnější způsob (levný, bezpečný, rychlý) je tzv. doporučené psaní.
Např. v bublinkové obálce (nebo ploché krabičce) o tloušťce do max. 5 cm !
Zásilka o tloušťce nad 5 cm je už považována za balík, který je mnohem dražší .
Doporučené psaní je automaticky pojištěno na hodnotu 880 Kč,
což v případě ztráty zásilky s levným zbožím pokryje škodu.
Cena poštovného je u doporučeného psaní podle váhy od 60 Kč.
 
Po obdržení zásilky Vás budeme průběžně o dalším postupu
řešení reklamace informovat mailem.
 
Upozornění !
Před uplatněním reklamace týkající se hodinek, doporučujeme prověřit baterie,
neboť mohou mít podstatný vliv na funkci.
Během prvních 6 měsíců od zakloupení nabízíme výměnu baterií u nás úplně zdarma. Tzn. materiál, práce ani poštovné nebude účtováno. 
 
Výňatek z obchodních podmínek týkající se reklamace :
Práva z vadného plnění (reklamace)
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
- má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží 
-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti
Ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady opravou věci 
b) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny
d) na odstoupení od smlouvy
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího: mailem, telefonicky či osobně. Reklamace bude vyřízena dle platných předpisů do 30 dnů.