Formulář pro výtisk „ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ  SMLOUVY “

 

Prodávající:

Jiří  Holz

Jungmannova  877/32

664 34 Kuřim

(eshop -zásilkový prodej , bez provozování kamenné prodejny)

Web: www.prubnito.cz    

E-mail: prubnito@email.cz

Tel.: 721 320 140

 

 

Využívám svého práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí  zboží.

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohto zboží.

 

Datum objednání:              .......................................................

 

Datum dodání - převzetí:   ......................................................

 

Číslo objednávky:              .......................................................

 

Číslo faktury:                       .......................................................

 

Konkrétní výrobek / ky , barva, velikost , počet kusů: ...........................................................................................   

 

......................................................................................................................................................................................

 

Důvod vrácení (dobrovolný údaj):   .......................................................................................................

 

Kupující - spotřebitel:

 

Jméno a příjmení:              ...................................................................................................................

 

Adresa:                                 ...................................................................................................................

 

Telefon:                                ...................................................................................................................

 

E-mail:                                  ...................................................................................................................

 

Číslo bankovního účtu*:     ...................................................................... /  kód banky  .......................................

*Kupující, který platil dobírkou, má možnost vyplněním údajů o bankovním účtu vyjádřit svůj souhlas

s vrácením peněžních prostředků  bezhotovostně ( bankovním převodem ), což urychlí obdržení platby

o několik dní oproti zaslání peněz složenkou na jeho adresu.

U spotřebitele jenž, hradil bankovním převodem se peněžní prostředky vrací na původní účet z něhož

byla platba realizována.

 

Podpis spotřebitele:                                           .....................................................                                                   

 

Datum:                                                                  ......................................................

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této

smlouvy, zašlete prokazatelně zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Náklady s vracením 

nese kupující. Spotřebitel opovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto

zbožím jiným způsobem,než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,

včetně jeho funkčnosti.